Wetgeving

Droogzuigingen en bronbemalingen

Overlay

“Bij Van Heugten Marc bvba kan u zeker zijn van prima kwaliteit, een flexibele service en perfecte uitvoering en dit alles aan een scherpe prijs.“

Tevreden klant

Droogzuiging/bronbemaling

Sinds 1 januari dient elk boorbedrijf erkend te zijn door de Vlaamse Milieu Maatschappij. Uiteraard beschikt Van Heugten Marc bvba over deze erkenning. Elke bronbemaling is minimaal meldingsplichtig. Afhankelijk van de ligging, opgepompt debiet en de verlaging van het grondwaterpeil kan een bronbemaling ook vergunningsplichtig zijn volgens VLAREM 53.2 (Klasse 3 = meldingsplichtig, Klasse 2 = vergunningsplichtig). Voor particuliere kelders volstaat in de meeste gevallen een melding van klasse 3. Sinds 1 januari 2018 verlopen deze aanvragen digitaal via het omgevingsloket. (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be)

Lozingswater

Sinds 1 januari 2010 moet elke vergunde of gemelde grondwaterwinning uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater. Voor lozingen op de openbare riolering voor volumes > 10m³ per uur is een schriftelijke toelating van Aquafin vereist (https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/verbouwen/water-wegpompen). Aquafin zal overeenkomstig de geloosde debieten verwerkingskosten aanrekenen.

PUTBORINGEN

Van HEUGTEN… EEN BEDRIJF DAT VERTROUWEN UITSTRAALT

Al jaar en dag zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van putboringen voor particulieren en bedrijven in de landbouwsector.

Lees meer

DROOGZUIGINGEN / BRONBEMALINGEN

Naast putboringen zijn verticale droogzuigingen of bronbemalingen onze specialiteit. Met onze gespecialiseerde machines zorgen wij ervoor dat het water opgepompt wordt en er een droge bouwput ontstaat.

Lees meer

MILIEUBORINGEN

Van Heugten bvba is ook gespecialiseerd in milieuboringen. Dit zijn boringen waarbij de fabrieksomgeving gecontroleerd wordt op eventuele verontreiniging.

Lees meer